StoÏcijnse filosofie toegepast in mijn psychologie voor leiders

filosofie

Filosofie is belangrijk, omdat het ons kan helpen een goed leven te hebben en een beter mens te worden en om te kunnen gaan met de beproevingen in het leven. Nou zijn er allerlei abstracte filosofieën, maar ook pragmatische, waar je met de juiste handvatten direct wat mee kunt. De principes van het stoïcisme zijn heel behulpzaam voor leiders.

De stoïcijnse filosofie bestaat al eeuwen en is een zeer behulpzaam handvat gebleken voor mensen in het algemeen en in het bijzonder voor leiders die hun leiderschap serieus nemen. Het is een praktisch hulpmiddel om ons hoofd koel te houden, om te gaan met druk, te relativeren, ons te verbinden met anderen, innerlijke kracht te krijgen en standvastig te blijven waar nodig.

Het is een praktische filosofie en geeft antwoord op vragen als:

Kortom, vragen waar we allemaal weleens mee worstelen.

In mijn werk met ondernemers gebruik ik daarom graag de principes van de stoïcijnse filosofie. Omdat je hiermee, naast andere invalshoeken zoals psychologie en economie, over de zaken heen kunt kijken en het grotere plaatje kunt zien. Je verbreedt je perspectief en kunt van daaruit meer mogelijkheden en ook vrijheid ontdekken. En uiteindelijk oefen je daarmee een positieve invloed op anderen uit.

voorbij de gekte van alledag biedt het verleden houvast voor de toekomst
Een stoïcijnse ondernemer weet dat alleen zijn gedachten en daden echt onder zijn regie vallen. Al het andere is uiteindelijk oncontroleerbaar.

Van ruis
naar rust

Met de wetenschap van nu terugkijken op de tijd van de stoïcijnse filosofen geeft natuurlijk een prachtig beeld. We zien geen chaos maar antwoorden. Geen drukte, maar ruimte. Het verleden lijkt zo overzichtelijk en geeft houvast. Ook de toekomst geeft een vrij ruimtelijk beeld. Je kunt hier nog invulling aan geven. Er is nog genoeg witruimte.

Maar als we in het nu om ons heen kijken, zitten we gevangen tussen verleden en toekomst. We zien vooral ruis, chaos, gekte en drukte. Deadlines, verantwoordelijkheden, stapels werk en problemen. Met de tools vanuit de stoïcijnse filosofie krijg je controle terug door uit te zoomen. Door je eigen positie te bepalen en door in te zien dat je keuzes hebt. Die keuzes geven je regie. Van ruis naar rust.

Filosofeer met Fief filosoferen stoicisme stoicijnen filosofie fief